Rekisteriseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio, jota käytetään 25.5.2018 lähtien

Rekisterinpitäjä
Tuu-Li Design Oy
Y-tunnus: 3228777-1
osoite: Kyttälänkatu 8, 33100 Tampere
p. 050 346 8106
sähköposti: tuulia.ivalo@tuulidesign.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö
Tietosuojavastaava
Tuulia Ivalo
p.050 346 8106
sähköposti: tuulia.ivalo@tuulidesign.fi

Rekisterin nimi
Tuu-Li Design Oy asiakasrekisteri ja Tuu-Li Design Oy uutiskirjerekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään yhteydenottojen, asioinnin, uutiskirjetilausten, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä asiointitietoja ja sijaintitietoja voidaan käyttää myös markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeiden lähettämisen yhteydessä.


Rekisterin sisältämä tietosisältö:
Rekisteriin merkitään seuraavia tietoja rekisteröidystä:
• Etu- ja sukunimi,
• Sähköpostiosoite,
• Osoitetiedot,
• Puhelinnumero,
• Kieli,
• Tilaustiedot (ostot, toimitukset, alet ym.)

Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja kerätään myös, kun henkilö tilaa uutiskirjeemme, ottaa yhteyttä verkkosivujen kautta tai verkkokaupasta tehtyjen tilausten yhteydessä.

Evästeet
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Käytämme sivustomme analysointiin Google Analytics -palvelua (Linkki tietosuojaselosteeseen: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi). Google Analytics kerää sivuston kävijöiden käyttäytymisestä analytiikkaa. Hyödynnämme työkalua sivuston toiminnan seuraamiseen ja kehittämiseen.

Tämä sivusto kerää mm. seuraavanlaisia tietoja evästeiden avulla.
• käyttäjän IP-osoite
• käytetyt sivut
• selaintyyppi
• liikenteen lähde

Henkilötietojen luovuttaminen:
Asiakas- ja uutiskirjerekisterin henkilötietoja käytetään yksinomaan asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja voidaan luovuttaa maksupalveluntarjoajillemme, verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien kuten esimerkiksi palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnoinnin yhteydessä, tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.
Käytämme uutiskirjeviestinnässä MailChimp-palvelua. Henkilötiedot ovat MailChimpissä suojattuna henkilötietolain ja GDPR:n edellyttämällä tavalla. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle ja he noudattavat omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Lisää tietoa:
MailChimp
Maksupalvelujärjestelmänä on PayTrail (https://support.paytrail.com/hc/fi/articles/360020064340-Maksamisen-turvallisuus)

Henkilötietojen suojaus
Sivuston palvelin on SSL-suojattu ja henkilötiedot on tallennettu salattuun tietokantaan.

Tietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Hävitämme pyynnöstä poistetut, vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot asiaankuuluvalla tavalla.
Asiakkaan henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Uutiskirjelistalta rekisteröity pääsee poistumaan jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
• Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
• Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
• Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.
Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista seuraavissa tapauksissa:
• Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty
• Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä seuraavissa tapauksissa:
• Rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden
• Käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
• Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Vastustamisoikeus
• Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.
• Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
• Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
• Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsentelyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteeseen tuulia.ivalo@tuulidesign.fi tai postitse osoitteeseen Kyttälänkatu 8, 33100 Tampere.